Του Γ. Βοσκόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευρωπαϊκών Σπουδών, π. Προέδρου Τμήματος ΔΕΣ, ΠΑΜΑΚ

Οι επιλογές στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής προσδιορίζουν το ρόλο μίας χώρας σε μία διευρυμένη και δομικά πολύπλοκη χωροταξία δράσης, σε ένα άναρχο περιβάλλον. Ο τρόπος δράσης των κρατών (ενίοτε στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος «ο χαρακτήρας των κρατών») προσδιορίζεται από τους στόχους που θέτουν.

Η Τουρκία του Τ. Ερντογάν δρα στα όρια του προσδιορισμού μίας χώρας παρία. Ανεξέλεγκτη, αναθεωρητική, επιθετική, ρατσιστική, μία χώρα απομονωμένη από μία ηγεσία που βλέπει παντού εχθρούς. Μετά τους «δυόμιση πολέμους» και τη λογική των «μηδενικών προβλημάτων» ο Τ. Ερντογάν υιοθετεί μία στρατηγική ρήξης με τους παραδοσιακούς συμμάχους του. Επαναπροσδιορίζει τον προσανατολισμό της χώρας του με το βλέμμα στα νότια σύνορα της.

 

https://gvoskop.wordpress.com/2018/03/11/%ce%b3-%ce%b2%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%bb%ce%bb/